Perustiedot

Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet

vähennys/pv
vähennys/pv
vähennys/pv
vähennys/pv

Lasketut arvot

Päivärahasi on laskettu antamiesi tietojen pohjalta. Koska päivärahaan voi vaikuttaa myös muut, tässä esiintymättömät tiedot, ei laskelma ole työttömyyskassaasi sitova.